Szybciej niż weekend
 kończą się tylko pieniądze.
65
59