Pośmialiśmy się, dzieci się pobawiły, ale 
już wystarczy tego śniegu...
126
22