Czy oprócz  swojego
charakteru, stosuje Pani 
jeszcze jakąś inną 
antykoncepcję ?
1
1