Kiedy akcja rozkręca się 
na dobre, ale ktoś 
przerywa ci czytanie.
1
1