Wschód ma świadomość przemijania,
 więc umie czekać. 
Zachód, ze swym mitem paruzji,
 jest niecierpliwy.

           dr Ead
1
1