Bądź sobą, ufaj sobie, 
akceptuj siebie, doceniaj siebie,
wybaczaj sobie, wyrażaj siebie,
wspieraj siebie, kochaj siebie.
Bądź swoim przyjacielem.
1
1