- Córcia uczesz się!
- Ucieszyłam się 
przecież.
1
1