- Córcia uczesz się!
- Ucieszyłam się 
przecież.
0
1