Szkoła jest jak gorzka czekolada. Docenia się 
ją z wiekiem
1
1