- A zawodowo 
co pan robi?
- Tworzę dokumenty 
tajne. Tak tajne, 
że aż nie istnieją.
1
1