Właściwe decyzje podjęte
w niewłaściwym czasie
nie są właściwe.
1
1