Ktoś, gdzieś, jak co dzień, wychodzi
z domu i zupełnie nie zdaje sobie
sprawy, że zostanie dawcą.
            
           dr Ead
1
1