Otrzymaliśmy świat w spadku.
Nie odpowiadamy za masę
spadkową, ale odpowiadamy za
rozporządzanie nią.

                    dr Ead
1
1