- Panie Prezesie, 
dlaczego ja mam tyle pracy?
- Śpisz w nocy to Ci się zbiera..
1
1