Wiedza, to władza, ale brak
Wiedzy nie oznacza
braku władzy

Niels Bohr
1
1