Okażmy jesieni
solidarność.
Poleżmy dziś jak
kupka liści.
1
1