Cierpienie uszlachetnia
Planowanie zemsty odchudza                   Pola
1
1