Czekolada 
      nie pyta!
     Czekolada 
      rozumie...
1
1