-Czy przewozi pani jakieś
materiały wybuchowe?
-Tak. Mam bombową pupę.
1
1