Ludzie obrażając siebie na 
wzajem ,
nie obrażajcie niewinnych
zwierząt.
1
1