Moja samotność
jest dla bezpieczeństwa
             innych.
1
1