- O czym pan myśli?
- O tym samym co pani...
- Ty świnio!
1
1