Kiedy nie wypełnia jej jedzenie, 
wypełnia ją złośliwość, sarkazm i 
drażliwość.
1
8