Seks dopiero po ślubie.

Zadzwoń jak się
ożenisz.
1
4